komunikaty

2013.06.04

Zmiana oprocentowania oferty depozytowej

Uprzejmie informujemy, że od 4 czerwca 2013 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Rachunek lokaty terminowej 3−miesięcznej odnawialnej i nieodnawialnej:

Lokata 3-miesięczna odnawialna

Lokata 3-miesięczna nieodnawialna

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

2,30

2,45

2,60

2,00

2,15

2,30

 2. Rachunek lokaty 3−miesięcznej odnawialnej i nieodnawialnej na nowe środki:

Lokata 3-miesięczna odnawialna na nowe środki

Lokata 3-miesięczna nieodnawialna na nowe środki

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od  50 000 zł

do
19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 49 999,99 zł

od
50 000 zł

2,50

2,65

2,80

2,20

2,35

2,50

 3. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M oraz Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych 2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1. miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 1,40

od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,50

od 50 000 zł – 1,80

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 1,30

od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,40

od 50 000 zł  – 1,60

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 1,80

od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,00

od 50 000 zł – 2,30

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł – 1,60

od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,80

od 50 000 zł – 2,10

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł - 2,40

od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,55

od 50 000 zł – 2,70

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł - 2,35

od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,50

od 50 000 zł – 2,65

 4. Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki oraz  Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki:

Lokata Parzysta na 2+4+6 miesięcy na nowe środki

Lokata Nieparzysta na 1+3+5 miesięcy na nowe środki

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

pierwsze 2 miesiące trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie pierwszych
2. miesięcy odsetki nie będą naliczane.

1.miesiąc trwania lokaty

W przypadku wypłaty częściowej lub zerwania lokaty w trakcie 1. miesiąca odsetki nie będą naliczane.

od 3. do 6. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 1,40

od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,50

od 50 000 zł – 1,80

od 2. do 4. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 1,30

od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,40

od 50 000 zł – 1,60

od 7. do 12. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł - 1,80

od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,00

od 50 000 zł – 2,30

od 5. do 9. miesiąca trwania lokaty

do 19 999,99 zł – 1,60

od 20 000 do 49 999,99 zł – 1,80

od 50 000 zł – 2,10

po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł -2,60

od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,75

od 50 000 zł – 2,90

po dotrzymaniu 9-miesięcznego okresu umownego lokaty

do 19 999,99 zł - 2,55

od 20 000 do 49 999,99 zł – 2,70

od 50 000 zł – 2,85

 5. Rachunek lokaty terminowej 3+3M, 6+6M, 9+9M:

Lokata 3+3

Lokata 6+6

Lokata 9+9

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

0,50
Po upływie 3-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty w trakcie pierwszych 3 miesięcy odsetki nie będą naliczane)

0,90
Po upływie 6-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty w trakcie pierwszych 6 miesięcy odsetki nie będą naliczane)

1,50
Po upływie 9-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty w trakcie pierwszych 9 miesięcy odsetki nie będą naliczane)

                                       0,90
Po upływie 6-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty pomiędzy 4
a 6 miesiącem: 0,50%).

                                         1,20
Po upływie 12-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty pomiędzy 7
a 12 miesiącem: 0,90%).

                                        2,20
Po upływie 18-miesięcznego okresu trwania lokaty (przy zerwaniu lokaty pomiędzy 10
a 18 miesiącem: 1,50%).

6. Rachunek lokaty terminowej 6 i 12−miesięcznej – Ekstra lokata:

  1. Lokata 6−miesięcznej: bez zmian 0,60% w stosunku rocznym;
  2. Lokata 12−miesięcznej: 0,70% w stosunku rocznym.

7. Rachunek lokaty 9-miesięcznej Progresja 9M:

Lokata terminowa Progresja 9-miesięczna

Stopa procentowa w stosunku rocznym obowiązująca w każdym miesiącu trwania lokaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

2,00

3,00

4,50

 8. Rachunek lokaty inwestycyjnej 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

6M            
stopa procentowa (%)

12M       
stopa procentowa (%)

1

2

3

4

50%

do 19 999,99 zł

3,50

3,75

od 20 000,00 zł

3,75

4,00

9. Rachunek lokaty inwestycyjnej 3, 6 i 12−miesięcznej z subfunduszami: PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus oraz PKO Papierów Dłużnych Plus:

Lokata inwestycyjna 3, 6 i 12−miesięczna z subfunduszami

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym po dotrzymaniu okresu umownego

udział środków
w części inwestycyjnej

Kwota inwestycji ogółem

3M     

stopa procentowa (%)

6M     

stopa procentowa (%)

12M     

stopa procentowa (%)

1

2

3

4

5

25%

poniżej 100 000 zł

3,00

3,25

3,50

od 100 000 zł

3,25

3,50

3,75

50%

poniżej 100 000 zł

3,50

4,00

4,25

od 100 000 zł

4,00

4,25

4,50

75%

poniżej 100 000 zł

4,00

4,25

4,50

od 100 000 zł

4,75

5,00

5,25

10. Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych o stałej stopie procentowej:

Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zadeklarowane

 
 

Stała stopa procentowa

w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od  50 000 zł

 

a) na 6 miesięcy

0,50

0,60

0,70

b) na 3 miesiące

0,40

0,50

0,60

c) na 2 miesiące

0,30

0,40

0,50

d) na 1 miesiąc

0,20

0,30

0,40

e) na 21 dni

x

0,15

0,15

f) na 14 dni

x

0,10

0,10

g) na 7 dni

x

0,05

0,05

 11. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych o stałej stopie procentowej:

 Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych

Stała stopa procentowa

w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

a) na 6 miesięcy

0,50

0,60

0,70

b) na 3 miesiące

0,40

0,50

0,60

c) na 1 miesiąc

0,20

0,30

0,40

12. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” , wystawionych od dnia 1 stycznia 2012 r.

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

Przedziały kwotowe w PLN

12 miesięcy

od 5 000 zł
do 9 999,99 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł

do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

 

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

 13. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o stałej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” wystawionych od dnia           1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym

 

Wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w kwocie od 50 000 zł

2,00

 

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od 12 sierpnia 2013 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1. Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych o zmiennej stopie procentowej:

 

Lokaty terminowe na rachunkach oszczędnościowych i na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych zadeklarowane 

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od 50 000  zł

a) na 36 miesięcy

0,80

0,90

1,00

 

b) na 24 miesiące

0,70

0,80

0,90

 

c) na 12 miesięcy

0,60

0,70

0,80

 

d) na 6 miesięcy

0,50

0,60

0,70

 

 

2. Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych o zmiennej stopie procentowej:

 Wkłady na terminowych książeczkach oszczędnościowych imiennych

Stała stopa procentowa

w stosunku rocznym:

Przedziały kwotowe w PLN

poniżej 10 000 zł

od 10 000  zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

a) na 36 miesięcy

0,80

0,90

1,00

b) na 24 miesiące

0,70

0,80

0,90

b) na 12 miesięcy

0,60

0,70

0,80

c) na 6 miesięcy

0,50

0,60

0,70

3. Lokata terminowa Fortuna na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i na rachunku oszczędnościowym ze zmienną stopą procentową deklarowana na okres:

 

Lokata terminowa Fortuna na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i na rachunku oszczędnościowym ze zmienną stopą procentową deklarowana na okres

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym:

a) na 3 miesiące

0,70

b) na 6 miesięcy

1,00

b) na 12 miesięcy

1,40

4. Lokata terminowa "Progresja" na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunkach oszczędnościowych:

Lokata terminowa „Progresja”, ze zmienną stopą procentową:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:

likwidowana

po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,01

0,05

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,30

 

Lokata terminowa „Progresja 24-miesięczna”, ze zmienną stopą procentową:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:

likwidowana

po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,01

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

1,50

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,10

1,20

1,30

 

Lokata terminowa „Progresja 36-miesięczna”, ze zmienną stopą procentową:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

lokata likwidowana w kwartale od daty jej złożenia:

likwidowana

po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,01

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,10

1,30

1,60

 

Lokata terminowa „Progresja 60-miesięczna”, ze zmienną stopą procentową:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

lokata likwidowana w półroczu od daty jej złożenia:

likwidowana

po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,05

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,40

 5. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa (bez prawa do premii gwarancyjnej)o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych po dniu 23 października 1990 r.
do dnia 31 stycznia 2002 r.

wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat  - zmienna stopa procentowa

0,80%

6. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych, które zostały wystawione na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” w okresie

1)     od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej 10 000 zł

od 10 000 zł do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

a)     12 miesięcy

1,00%

1,10%

1,20%

b)     24 miesiące

1,30%

1,40%

1,50%

c)      36 miesięcy

1,50%

1,60%

1,70%

2)     od dnia 1 lipca 2011 r.

wnoszone przez okres nie krótszy niż:

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej
10 000 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł
do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

a)     12 miesięcy

1,00%

1,10%

1,20%

1,30%

1,40%

b)     24 miesiące

1,30%

1,40%

1,50%

1,60%

1,70%

c)      36 miesięcy

1,50%

1,60%

1,70%

1,80%

1,90%

 7. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązanaz funduszami inwestycyjnymi PKO” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 stycznia 2011 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO", wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy

poniżej
10 000 zł

od 10 000 zł
do 19 999,99 zł

od 20 000 zł
do 29 999,99 zł

od 30 000 zł
do 39 999,99 zł

od 40 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

2,70%

2,80%

2,90%

3,00%

3,10%

3,20%

 8. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszem inwestycyjnym o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawione  po dniu 31 stycznia 2007 r. do dnia 2 stycznia 2011 r. powiązane z funduszem inwestycyjnym

PKO TFI SA Zrównoważony – fio

2,40%

PKO TFI SA Akcji - fio

2,40%

9. Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa (z prawem do premii gwarancyjnej) o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r., których właściciele zawarli po dniu 14 maja 2002 r. z PKO Bankiem Polskim SA umowę o dodatkowych możliwościach oszczędzania (książeczki z prawem do premii gwarancyjnej)

wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

a) 12 miesięcy

1,00%

b) 24 miesiące

1,20%

c) 36 miesięcy

1,30%

d) 48 miesięcy

1,40%

e) 60 miesięcy

1,50%

10. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 1 lutego 2002 r. oraz od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 18 stycznia 2009 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”

wnoszone przez okres nie krótszy niż: 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

a) 12 miesięcy

0,70%

b) 24 miesiące

0,90%

c) 36 miesięcy

1,00%

d) 48 miesięcy

1,10%

e) 60 miesięcy

1,20%

 11. Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem” o zmiennej stopie procentowej:

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 września 2012 r.  na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem”

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

2,25%

 

 

 

Podstawa:
Uchwały Zarządu Banku od nr 343/B/2013 do nr 355/B/2013oraz Uchwała Zarządu Banku nr 356/E/2013 z dnia 28 maja 2013 r.