Komunikaty dla klientów

2011.12.21

Lokata strukturyzowana oparta na cenie złota III

Uprzejmie informujemy, że dla lokaty strukturyzowanej Złoto Inwestorów wartość początkowa ceny złota, o której mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej na cenie złota III, na dzień 20 grudnia 2011 r. wynosi 1613,5 USD/oz. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji. Ostateczna wartość barier będzie wynosiła 105% po pierwszym roku okresu umownego oraz 113% po zakończeniu okresu umownego. Możliwe warianty przebiegu inwestycji po dotrzymaniu okresu jej trwania:

  1. jeżeli wystąpi jeden z poniższych przypadków to Klient otrzyma kapitał oraz odsetki za okres umowny w łącznej wysokości 18% po zakończeniu okresu umownego, tj. gdy: a) cena złota w dniu 20 grudnia 2012 r. będzie powyżej 1694,18 USD/oz (105% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011 r.) oraz cena złota w dniu 12 grudnia 2013 r. będzie powyżej 1823,26 USD/oz (113% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011 r.), b) cena złota w dniu 20 grudnia 2012 r. będzie niższa lub równa 1694,18 USD/oz (105% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011 r.) oraz cena złota w dniu 12 grudnia 2013 r. będzie powyżej 1823,26 USD/oz (113% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011r.),
  2. jeżeli cena złota w dniu 20 grudnia 2012 r. będzie powyżej 1694,18 USD/oz (105% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011 r.) a cena złota w dniu 12 grudnia 2013 r. będzie niższa lub równa 1823,26 USD/oz (113% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011 r.), Klient otrzyma kapitał oraz odsetki w wysokości 9%,
  3. jeżeli cena złota zarówno w dniu 20 grudnia 2012 r. będzie niższa lub równa 1694,18 USD/oz (105% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011 r.) jak i cena złota w dniu 12 grudnia 2013 r. będzie niższa lub równa 1823,26 USD/oz (113% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011 r.), to Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych środków.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.