[Archiwalny] Bezmiechowa Dolna, woj. podkarpackie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy Plac Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Bezmiechowa Dolna , Lesko, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomości w postaci: działki nr 218 o powierzchni 0,1295 ha położonej w Bezmiechowej Dolnej gm. Lesko zabudowanej budynkiem mieszkalnym, murowanym, wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej 97,51 m.kw. oraz dwustanowiskowym garażem o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 41,00 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 106 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesku

Tomasz Klucznik

Kancelaria Komornicza, Plac Konstytucji 3 Maja 16, Lesko, 38-600 Lesko

tel. 13 469 60 94 / fax. 13 469 60 94

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204708 

 

Numer oferty: L/170/N/02/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 79.650,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka