[Archiwalny] Biała Podlaska, woj. lubelskie - nieruchomości zabudowane, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Michał Bigas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-10-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Brzeskiej 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanych jako:

- grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość ( przeznaczenie: teren usług komercyjnych), położona Biała Podlaska, ul. Sidorskiego. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 996.653,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania wynosi 853.986,00 zł.

 - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowo-magazynowym ( przeznaczenie: usługi komercyjne, składy, magazyny i obiekty produkcyjne), położona Biała Podlaska, ul. al. Jana Pawła II.  Nieruchomość oszacowana na kwotę 853.986,00zł natomiast cena wywołania 640 489,50 zł.

Suma oszacowania i wywołania stanowią wartość netto, do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika Bank PEKAO S.A. 52 1240 2177 1111 0010 4348 5234. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 52 1240 2177 1111 0010 4348 5234.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Michał Bigas Kancelaria Komornicza, Pocztowa 2B/23, Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 3436817 / fax. 83 3436817.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246893

Numer oferty: L/25/N/09/15
Region:
  • lubelskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka