[Archiwalny] Białystok, woj. podlaskie, ul. palmowa - lokal mieszkalny (47,90 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 05-10-2015r. o godz. 11:45  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow.47,9 m2( 2 pokoje z kuchnią - V kondygnacja),   położonego: 15-795 Białystok, Palmowa 4 wpisanego  w rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rodzina Kolejowa"  (Adres spółdzielni:  15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego.

Suma oszacowania wynosi 179 236,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 491,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 924,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Powszechna  Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18  ul.  Antoniukowska 60 lok. 136, 15-845 BIAŁYSTOK EMAIL: bialystok.kosacka-bobier@komornik.pl tel. 85 732 7418 NIP:542-283-84-90  e-mail: bialystok.kosacka-bobier@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/242635

Numer oferty: L/13/N/09/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 119.491,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie