[Archiwalny] Boguchwała, woj. podkarpackie, ul. Tkaczowa - lokal mieszkalny (52,63 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z arl. 955 kpc, że w dniu 27 października 2014 o  godz. 10.30 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 3T sala nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości prawa własności lokalu’ mieszkalnego o pow. użytkowej 52,63 m², znajdującego się w budynku wielorodzinnym w miejscowości Boguchwała przy ul. Doktora Tkaczowa. Z prawem własności lokalu związany jest udział w gruncie i częściach wspólnych budynku 6541/192449. Do lokalu przynależy piwnica o pow, 12,78 rn2. Dla prawa do lokalu w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie prowadzona jest Księga Wieczysta. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 181,532,00 zł. Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: .136.149,00 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj, 18.153,20 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika ; PBS O/Rzeszów nr 50864211262012112628840001, podając sygnaturę akt: KM 270/12.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 ( tek 178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komoriiik.pl/ Stosownie do art. 976 kpc., w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3  tel  kancelarii/17/ 8525140

                                                                                                                                                                      

Numer oferty: L/42/N/09/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 136.149,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie