[Archiwalny] Chocicza, woj. wielkopolskie, ul. Kochanowskiego - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wlkp., pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 63-041 Chocicza, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr 16463 Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. położona w Chociczy ul. Kochanowskiego, gmina Nowe Miasto nad Wartą, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 246 i 98/13 o łącznej powierzchni 0,0987 ha, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Teren nieruchomości jest ogrodzony. Przyległa do nieruchomości droga nieutwardzona. Teren lokalizacji uzbrojony jest w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej. W planach urbanistycznych teren lokalizacji nieruchomości przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Otoczenie nieruchomości stanowi jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Na zapleczu za nieruchomością znajduje się rów i pola uprawne. Budynek mieszkalny: parterowy, niepodpiwniczony z dachem skośnym i poddaszem mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej. Rok budowy 2003. Budynek nie jest w pełni wykończony. W budynku (za wyjątkiem kotłowni) brak drzwi wewnętrznych,  które zostały zdemontowane. Na poddaszu niewykończona łazienka z garderobą. Program użytkowy: parter (pow. 84,05 m2) - wiatrołap, holl, pokój dzienny, kuchnia, pokój, łazienka, WC, kotłownia; poddasze (pow. 48,24 m2) - trzy pokoje, korytarz, łazienka z garderobą.

Suma oszacowania wynosi 279 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 920,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. O. Środa Wielkopolska 29 1090 1418 0000 0001 1145 0643.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej mieszczącym się pod adresem: ul. Stary Rynek 6, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wlkp..

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Bernard Gust

Kancelaria Komornicza, ul. Ks. Kegla 4, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 285 06 24 785 933 717 / fax. 61 285 06 24

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206642

Numer oferty: L/33/N/03/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 209.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka