[Archiwalny] Czarnotrzew, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Czarnotrzew, 06-320 Baranowo, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych W Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu o szerokość około 21,5 m i długości około 145 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka nr 618/3 stanowi grunty orne RVI 0,1831 ha oraz lasy i grunty leśne LsVI 0,1289 ha. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym, parterowym z użytkowym poddaszem, z garażem w bryle budynku, niepodpiwniczonym. Budowę rozpoczęto w 2009 r., budynek jest użytkowany, nie został zgłoszono do użytkowania. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 124,4 m2 (na podstawie udostępnionej przez dłużnika dokumentacji technicznej), powierzchnia zabudowy 122,0 m2, kubatura 676,0 m3. Budynek jest wykończony w poziomie parteru, poddasze wykończone częściowo. Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry, ogólny standard wykończenia budynku określa się jako średni, z uwagi na duże braki wykończenia poddasza. Działka ogrodzona w części niezalesionej. 

Suma oszacowania wynosi 331 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 10203802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołeka, 07-410 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Iwona Zacharek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 29, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka

tel. 297643207 / fax. 297609353

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/147236

Numer oferty: L/125/N/06/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 248.775,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka