[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Siedlec, gmina Krzeszowice woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27 czerwca 2013 roku o godz.14:50 w sali D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Siedlec, gmina Krzeszowice, oznaczonej jako działka nr 226/2 o powierzchni 0,0689 ha, zabudowanej domem jednorodzinnym nr 236, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 127,63 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Księg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą.

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota - 171 000,00 z (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy zł). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwota - 114 000, 00 zł (sto czternaście tysięcy zł ). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 17 czerwca 2013 roku o godzinie 9:30 w miejscu położenia nieruchomości zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem  z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń, ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków tel.: 12 2941806; mail: krakow12@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/65584

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 114.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom