[Archiwalny] II licytacja nieruchomości w miejscowości Budy-Grzybek gmina Jaktorów woj. mazowieckie

Opis

                                                                                                               

 

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 18.10.2013r. o godzinie 14:20  w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy ul. Al. Partyzantów w Sali nr 104, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Stanowiącej działkę nr ewid. 427/1 o pow. 0,22ha położonej w miejscowości Budy-Grzybek przy ul. Potockiego  gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie. Nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej 110,00m2 oraz niewielkim murowanym budynkiem gospodarczym. 

Suma oszacowania wynosi 365.295,00 PLN, zaś cena wywoławcza wynosi2/3 sumy oszacowania tj. 243.530,00 PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania  to jest 36.529,50 zł na konto Komornika: ING Bank Śląski SA O. w Pruszkowie nr 37105019241000009065427982

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie w godz. 08:00 do godz. 16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego Sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

 

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński Adres kancelarii komornika: 96-300 Żyrardów, Al. Partyzantów 7; tel.: 046 8542033; mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84399

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 243.530,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka