[Archiwalny] Józefów, woj. mazowieckie, ul. Sobieskiego - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 na podstawie art.953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 08/04/2015 roku o godzinie 15.10 w Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 6 odbędzie się II L I C Y T A C J A  nieruchomości położonej w Józefowie ul. Sobieskiego  składającej się z działek gruntu o nr ewidencyjnym 5 i 152 z obrębu 27 o łącznej powierzchni 1 075 m.kw.  Teren działki ogrodzony jest ogrodzeniem konstrukcji drewnianej na słupkach murowanych z bramą i furtką. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 2-kondygnacyjnym z poddaszem , niepodpiwniczonym zrealizowanym w latach 80-tych o pow. użyt. 250 m.kw. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Na działce znajduje się również wiata garażowa. Jest to obiekt murowany, parterowy, niepodpiwniczony z dachem konstrukcji drewnianej, kryty papą o pow. użytkowej 30 m.kw. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.  Vadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 700 025,00zł., cena wywołania wynosi 466 683,33zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć vadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. kwoty 70 002,50zł. na konto komornika: PKO BP S.A. XII O/Warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Akta sprawy można przeglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym Otwocku, Wydziale Cywilnym. Nieruchomość można oglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 ul. Andriollego 40/6, 05-400 Otwock tel.: 22 7195022 email: otwock@komornik.pl http: www.otwockkomornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208130

Numer oferty: L/8/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 466.683,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka