[Archiwalny] Lublin,ul. Leonarda - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś w trybie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu10-03-2016 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę przy ul.Konrada Wallenroda 4d, w sali nr  XXI, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonej/go: 20-625 Lublin, Leonarda 13,  wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa (adres spółdzielni:  20-637 Lublin, ul.Rzeckiego 21 ) o (pow. 47,90m2; kondygnacja 9; 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, ubikacja). 

Suma oszacowania wynosi 211.400,00zł, zaś cena wywołania wynosi 158.550,00zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania, rękojmia wynosi 21.140,00zł  i jest równa 1/10 sumy oszacowania. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię (gotówką lub przelewem). Rękojmia winna znajdować się w kasie komornika lub na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

WIęcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/282342http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/282342

Numer oferty: L/33/N/02/16
Region:
  • lubelskie
Cena: 158.550,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie