[Archiwalny] Ludwikowo, woj. kujawsko-pomorskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Anna Groblewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie z siedzibą przy Plac Wolności 4, 89-200 Szubin, pokój 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy wś. Ludwikowo, 89-240 Kcynia. 

Opis nieruchomości:

łąki trwałe, rowy, pastwiska trwałe, tereny mieszkaniowe, nieużytki o powierzchni 1.71.00ha; działka nr 202/2, karta mapy 1, nr rej. gruntu 54

Suma oszacowania wynosi 17 853,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 902,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 37 1020 1462 0000 7202 0220 4881.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szubinie

Anna Groblewska

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 16, Barcin, 88-190 Barcin

tel. 52 302 03 07 / fax.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/242380

 

Numer oferty: L/6/N/10/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 11.902,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka