[Archiwalny] Mysłowice, woj. śląskie, ul Wielka SKotnica - lokal mieszkalny (42,90 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Marek Mrzyk zawiadamia na podstawie art. 953 w związku z art. 955 Kodeksu Postępowania Cywilnego, że w dniu 14 lutego 2014 roku o godz. 10.30 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Mysłowicach przy ul.Krakowskiej 2 odbędzie się:

                                                    PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Mysłowicach przy ul.Wielka Skotnica 38 zapisanego w księdze wieczystej. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 42,90 m2. Prawo oszacowane zostało na 107.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 80.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do złożenia w kancelarii komornika rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 10,700,- zł. najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Wpłaty rękojmi można dokonać także przelewem na rachunek bankowy komornika w PKO BP SA nr 69102025280000060201034289 uznanym do godziny 13.00 dnia poprzedzającego licytację.

Lokal można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika (teł. 32 22-34-000). Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mysłowicach przy ul.Krakowskiej 2 (sygn. I Co 2047/12) od 31 stycznia 2014 roku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie tego prawa spod egzekucji lub innych przedmiotów razem z nim zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul.Piastowska 15/4 tel. /fox 033-8161052 e-mail: bielsko.biała.wojto wicz@komomik.piwww.bielsko.biala.komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114059

Numer oferty: L/8/N/01/14
Region:
  • śląskie
Cena: 80.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie