[Archiwalny] I licytacja nieruchomości Wola Chynowska gmina Chynów woj. mazowieckie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu mgr Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza w Grójcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 2013-10-11 o godzinie 13:15  w sali nr VI Sądu Rejonowego w Grójcu odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym i częścią hali magazynowej

określonej jako: nieruchomość gruntowa (użytki rolne zabudowane) położona w miejscowości Wola Chynowska  gmina Chynów składająca się z działki 305. 

Przedmiotowa nieruchomość została geodezyjnie podzielona na działkę nr 305/1 o powierzchni 0,2190 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 137,63 m.kw. i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 49,40 m.kw. oraz działkę 305/2 o powierzchni 0,12 ha zabudowaną częścią hali magazynowej o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 324,90 m.kw. Działka 305 jest obciążona służebnością gruntową polegającą na prawie bezpłatnego przejazdu i przechodu od działki 304/1 przez działkę 305 utwardzonym pasem szerokości 2 /dwóch/ metrów wzdłuż granicy tej działki z działką 304/1 do drogi publicznej. Działka 305/1 posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Pas służebny jest wygrodzony z działki 305 ogrodzeniem systemowym zaś grunt utwardzony kostką brukową. Na działce znajduje się murowany budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący parterowy niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem o powierzchni 137,63 m.kw. Dach dwuspadowy ze ściętymi naczółkami kryty blachodachówką. Budynek został wybudowany w latach 70-tych modernizowany od około 4 lat (docieplenie budynku oraz prace remontowe pomieszczeń). W budynku wykonane są instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe, gazową z przyłączem do sieci (zdemontowany licznik). Na działce 305/1 znajduje się również murowany budynek gospodarczy wolnostojący o powierzchni użytkowej 49,40 m.kw. Dach jednospadowy kryty papą, elewacja otynkowana a częściowo oblicowana panelami PCV. Rynny i rury wykonane z blachy. Budynek posiada instalację elektryczną. Rok budowy: lata 70-te. Na części tej działki o powierzchni 190 m.kw. jest wykonywana służebność gruntowa. Od tej strony działka jest ogrodzona ogrodzeniem systemowym w którym znajduje się brama wjazdowa. Od frontu działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki z bramą wjazdową i furtką wejściową z elementów metalowych. Od tyłu działka ogrodzona jest ogrodzeniem z elementów betonowych prefabrykowanych. Prawa strona działki nie jest ogrodzona.

Działka 305/2 położona jest z tyłu działki 305/1 bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i jest zabudowana częścią hali magazynowej o konstrukcji stalowej o powierzchni 324,90 m.kw. Ściany hali osłonięte płytą warstwową, stropodach z płyty warstwowej, rynny i rury wykonane z tworzywa PCV. Działka od strony północnej nie jest ogrodzona. Z pozostałych stron działka jest ogrodzona ogrodzeniem o długości 96 metrów z betonowych elementów prefabrykowanych. Teren działki na powierzchni 680

m.kw jest utwardzony kostką brukową. Działka 305/2 jest przedmiotem dzierżawy. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta którą prowadzi Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 835.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 626.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości: 83.500,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Grójcu, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu mgr Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza w Grójcu www.komornikmyszkowski.pl 05-600 Grójec, ul. Mogielnicka 33 lok. 1.08 tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax: (48) 366 24 49, email: kancelaria@komornikmyszkowski.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86086

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 626.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka
  • Obiekt komercyjny