[Archiwalny] Police, woj. zachodniopomorskie, ul. 26-go Kwietnia 22 - lokal mieszkalny (69,10 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:18 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:  druga licytacja  której przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 69,10 m2 położonego w miejscowości Police przy ul. 26-go Kwietnia 22, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą. Lokal składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, WC i posiada łączną powierzchnię użytkową 69,10 m2. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie piwniczne. Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze w budynku 4-piętrowym.

Suma oszacowania wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych  00/100). Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 133.333,33 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: BZ WBK     55 1090 1900 0000 0001 1007 4998 W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy - uznanie na rachunku musi nastąpić przed rozpoczęciem licytacji. Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię w Szczecinie przy ul. Szafera 188E ( tel. 91 455 36 47). Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości. Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 91 455 36 47.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski ul. Szafera 188 e, 71-245 Szczecin  tel.: 91 455 36 47, 91 48 77 172 email: kancelaria@komornik7.szczecin.pl http: www.komornik7.szczecin.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/212608

Numer oferty: L/185/N/05/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 133.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie