[Archiwalny] Poznań, woj. wielkopolskie, ul. Jawornicka - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2014r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego (własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu)  stanowiącego: - lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej 42,50 m kw położony na VII piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (budynek posiada XII kondygnacji nadziemnych, jest całkowicie podpiwniczony, każda z klatek wyposażona jest w szyb windowy); lokal składa się z dwóch pokoi (jeden z balkonem), jasnej kuchni, łazienki, WC, korytarza, do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne; budynek zawierający przedmiotowy lokal znajduje się na  osiedlu Kopernika, najbliższe otoczenie tworzy podobna zabudowa wielolorodzinna wysoka z lat 80,   tereny   zieleni   oraz   plac   zabaw;   w   dalszym otoczeniu znajduje się galeria handlowa oraz Tesco, w bliskim zasięgu znajdują się przystanki autobusowe, podstawowe punkty handlowo-usługowe, obiekty kultury, służby zdrowia, administracji i oświaty; bezpośredni dojazd do nieruchomości zapewnia droga wewnętrzna utwardzona asfaltem, w bliskiej odległości znajdują się liczne utwardzone miejsca postojowe dla mieszkańców osiedla, położonego: Poznań, ul. Jawornicka 15A, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" (adres spółdzielni: Poznań, ul. Grunwaldzka 21) dla którego Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 171 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 190,00zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680.

Rękojmię   w   gotówce   należy   wpłacić   w   kancelarii   Komornika   Sądowego   przy   Sądzie   Rejonowym Poznań - Grunwald   i   Jeżyce   Michała   Redelbacha,   ul.   Grunwaldzka   372A w Poznaniu w godzinach od 08:00 - 15:00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika najpóźniejw dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 6930/12/4 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach  Kancelaria Komornicza, ul. Grunwaldzka 372A, Poznań, 60-169 Poznań tel. 618 518 224 nr wew. 115 / fax. 618 618 051.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/126084

Numer oferty: L/3/N/03/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 128.925,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie