[Archiwalny] RUmia, woj. Pomorskie, ul. Kosynierów - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2015 o godz. 10:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Kosynierów, 84-230 Rumia, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowy lokal  znajduje się na I piętrze i składa się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki i przedpokoju. Wejście do lokalu odbywa się z klatki schodowej.  Na wprost drzwi wejściowych znajduje się przedpokój, z którego prowadą wejścia do poszczególnych pomieszczeń. Po stronie lewej sa dwa pokoje, na wprost wejścia - łazienka, zaś po stronie prawej pokój z aneksem kuchennym. Z pokoju z aneksem kuchennym jest wyjście na pierwszy z tarasów, a z jednego z pokoi na drugi taras. Mieszkanie powinno być wyposażone wyposażone w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą. 

Suma oszacowania wynosi 243 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215973 

http://rumia.domiporta.pl/nieruchomosci/sprzedam-mieszkanie-trzypokojowe-rumia-kosynierow-52m2/139390014?clicksource=standard

 

 

http://otodom.pl/ogloszenie-o-licytacji-nieruchomosci-id37925310.html

Numer oferty: L/186/N/05/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 182.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie