[Archiwalny] Tarnowskie Góry, woj. śląskie, ul. Głogowa - budynek mieszkalny (249,80 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy Opolska 17/0, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Głogowa, 42-605 Tarnowskie Góry, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą .

Opis nieruchomości: Działka gruntu o powierzchni 653,00m2,zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, podpiwniczonym,dwukondygnacyjnym, z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej 249,80 m2 Nieruchomość położona jest w miejscowości Tarnowskie Góry przy ul. Głogowej. Oznaczenie geodezyjne nieruchomości : działka nr 20, karta mapy 3 dod.1 Piekary Rudne, obręb Bobrowniki Śląskie w Tarnowskich Górach. Licytowana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada oznaczenie oznaczony jest symbolem 7B–MNI tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 685 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 513 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Tarnowskich Górach 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza, Opolska 10, Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie, tel. 32 285 15 49 / fax. 32 285 90 27

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213587

Numer oferty: L/35/N/04/15
Region:
  • śląskie
Cena: 513.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka