[Archiwalny] Warszawa, lokal mieszkalny, ul. Królowej Marysieńki (49,90 m²) - I licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 25.11.2013r. o godzinie 08:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa mającego siedzibę przy ul. Ogrodowej 51a w sali nr 625,  odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego, położonego w Warszawie ul. Królowej Marysieńki 21, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”. Dla nieruchomości VII Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą KW Królowej Marysieńki 21.Lokal położony jest na I piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC i balkonu o łącznej powierzchni 49,90 m2

Suma oszacowania wynosi 314.400,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 235.800,00PLN.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 31.440,00PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto Komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA Centrala 39124059341111000047414062

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość zaś akta postępowania egzekucyjnego  można oglądać w sekretariacie XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla warszawy – Mokotowa przy ul. Ogrodowej 51a w Warszawie

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla warszawy – Mokotowa Marek Graliński   Adres kancelarii Komornika: ul. Braci Marconich 11/2 , 02-954 Warszawa; tel.: 22 5506078-79; email: marek.gralinski@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/101230

Numer oferty: L/74/N/11/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 235.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie