Miejsce pracy: Ciechanów
Jednostka: Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie
Nr ref.: BID/009/12/2016
Termin zgłoszeń: 16 grudnia 2016

Główne zadania:

 • przygotowywanie projektów umów i aneksów dotyczących produktów depozytowych i transakcyjnych oferowanych klientom oraz przygotowywanie propozycji indywidualnych warunków cenowych
 • zawieranie lub udział w zawieraniu transakcji z klientami w ramach umów, w tym umów ramowych
 • gromadzenie informacji o klientach i realizowanych umowach w celu ich wykorzystywania do poszerzania zakresu współpracy z klientami oraz przekazywanie doradcy klienta korporacyjnego propozycji w tym zakresie
 • pozyskiwanie od klientów dokumentów i informacji na potrzeby realizowanych zadań oraz ich weryfikowanie
 • prowadzenie dokumentacji klientów i rachunków oraz przekazywanie dokumentów do innych komórek makroregionu korporacyjnego lub innych jednostek i komórek organizacyjnych Centrali, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów wewnętrznych Banku
 • dokonywanie analiz opłacalności współpracy z klientami
 • zapewnienie dostępności i aktualizacji materiałów informacyjnych i promocyjnych kierowanych do klientów
 • uczestniczenie w restrukturyzacji wierzytelności trudnych, zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, finanse i bankowość, rachunkowość, prawo
 • minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomości procedur i produktów bankowych w obszarze klienta korporacyjnego
 • znajomości zasad oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczania wierzytelności
 • biegłej znajomości dokumentów finansowych przedsiębiorstw
 • umiejętności analitycznych
 • umiejętności wyciągania i formułowania wniosków
 • zaawansowanej znajomości podstawowych programów z pakietu MS Office
 • komunikatywność, rzetelność, dokładność, odporność na stres

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.