Miejsce pracy: Gdynia
Jednostka: Centrum Restrukturyzacji i Windykacji
Komórka: Sekcja Monitoringu Spraw Wydzielonych
Nr ref.: GDD/072/11/2016
Termin zgłoszeń: 06 grudnia 2016

Główne zadania:

 • zapewnienie efektywnego monitorowania opóźnień w spłacie należności klientów rynku detalicznego i małych i średnich przedsiębiorstw wskazanych przez Dyrektora Biura, z wykorzystaniem kontaktów telefonicznych i innych środków porozumiewania się na odległość oraz identyfikowanie ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie tych należności
 • organizowanie, kierowanie i kontrola realizacji zadań Sekcji wynikających z zakresu merytorycznego, określonego dla Sekcji w regulaminie wewnętrznym CRW
 • współpraca z: jednostkami organizacyjnymi Banku (w zakresie przejętych do zarządzania wierzytelności), komórkami organizacyjnymi CRW w celu realizacji nałożonych zadań, podmiotami i instytucjami zewnętrznymi (w zakresie realizacji procesu odzyskiwania należności Banku)
 • windykacja należności i realizacja umów, w tym obowiązków nałożonych na klientów w toku działań windykacyjnych, a także w ramach zawartych ugód i porozumień dotyczących restrukturyzacji wierzytelności, a także windykacja i obsługa w toku windykacji pozostałych wierzytelności trudnych
 • udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków dotyczących zarządzanych wierzytelności trudnych
 • realizacja obowiązków sprawozdawczych realizowanych na potrzeby CRW
 • identyfikowanie występujących lub mogących wystąpić zagrożeń i ryzyk związanych z wykonywanymi przez Sekcję zadaniami oraz podejmowanie działań zaradczych
 • obsługa systemów, rejestrów i aplikacji w zakresie działania komórki
 • udzielanie pomocy instruktażowej podległym pracownikom
 • nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności podległych pracowników
 • odpowiedzialność za jakość powierzonego do obsługi portfela rachunków

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • doświadczenia w kierowaniu procesami call center/windykacji
 • wiedzy w zakresie windykacji, restrukturyzacji, outsourcingu i sprzedaży wierzytelności
 • znajomości przepisów prawa: cywilnego, bankowego, upadłościowego, wekslowego
 • umiejętności prowadzenia negocjacji z dłużnikami
 • umiejętności oceny sytuacji ekonomicznej dłużnika
 • predyspozycji menedżerskich, w tym umiejętności planowania i organizacji pracy
 • umiejętności pracy pod presją czasu oraz odporności emocjonalnej
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • dyspozycyjności – praca w systemie zmianowym
 • znajomość języka angielskiego – mile widziana

Oferujemy:

 •  umowę o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • profesjonalny system szkoleń

W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.