STAŻ W ZESPOLE PLANOWANIA I MONITOROWANIA KOSZTÓW
Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Centrum Administracji/Biuro Kosztów i Finansowania Projektów
Nr ref.:CEN/JM/04/2019
Więcej
STAŻ W ZESPOLE BADAŃ JAKOŚCI OBSŁUGI
Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Departament Sprzedaży Korporacyjnej/Zespół Badań Jakości Obsługi
Nr ref.:CEN/JM/05/2019
Więcej
STAŻYSTA - AKADEMIA PROFESJONALNEGO DORADCY
Miejsce pracy:Gdańsk, Sopot, Gdynia
Jednostka:Oddziały w Gdańsku, Sopocie, Gdyni
Nr ref.:GDD/MP/04/2019
Więcej
STAŻ W DEPARTAMENCIE KLIENTÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Departament Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw/Biuro Produktów Depozytowo-Transakcyjnych
Nr ref.:CEN/DF/27/2019
Więcej
STAŻ W BIURZE PRODUKTÓW RYNKU MIĘDZYBANKOWEGO
Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:Departament Produktów Skarbowych/Biuro Produktów Rynku Międzybankowego
Nr ref.:CEN/JM/01/2019
Więcej
STAŻ- AKADEMIA PROFESJONALNEGO DORADCY
Miejsce pracy:Tarnobrzeg
Jednostka:Oddział 1 w Tarnobrzegu
Nr ref.:LUD/KT/36/2019
Więcej