2008-02-25 16:16

W związku z zamiarem powołania w dniu 26 lutego 2008 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przedstawicieli Skarbu Państwa do Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z zasadami corporate governance, Skarb Państwa przedstawił w dniu 25 lutego 2008 r. notki biograficzne osób, które zostaną wskazane we wniosku Uprawnionego Akcjonariusza jako kandydaci do Rady Nadzorczej Banku. Zgodnie z pismem otrzymanym w dniu 20 lutego 2008 r. od BZ WBK AIB Asset Management SA i BZ WBK AIB TFI SA, podmioty te działając w imieniu funduszy inwestycyjnych ARKA BZ WBK Akcji FIO, ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO, ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO i LUKAS FIO, które są akcjonariuszami PKO BP SA, zgłoszą kandydaturę Pana Macieja Czapiewskiego na członka Rady Nadzorczej PKO BP SA na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA, które odbędzie się 26 lutego 2008 r. Według BZ WBK AIB Asset Management SA i BZ WBK AIB TFI SA Pan Maciej Czapiewski spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej. Zgodnie z pismem otrzymanym w dniu 13 lutego 2008 r. od PZU Asset Management, podmiot ten działając jako pełnomocnik PZU S.A. i PZU Życie S.A., które są akcjonariuszami PKO BP SA, zgłosi kandydaturę Pana Jerzego Osiatyńskiego na członka Rady Nadzorczej PKO BP SA na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA, które odbędzie się 26 lutego 2008 r. Według PZU Asset Management Pan Jerzy Osiatyński spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej. Minister Skarbu Państwa poinformował Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, iż realizując postanowienia § 11 Statutu Banku zamierza jako Uprawniony Akcjonariusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na dzień 26 lutego 2008 roku, ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób oraz zgłosić 6 kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku. Jedno miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie przeznaczone dla przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. W związku z powyższym na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa zostanie opublikowana prośba o przekazywanie Ministrowi Skarbu Państwa rekomendacji dotyczących kandydata na członka Rady Nadzorczej reprezentującego akcjonariuszy mniejszościowych. Kandydaci, zgłaszani zgodnie z § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mogą być zgłaszani Ministrowi Skarbu Państwa przez akcjonariuszy mniejszościowych, którzy powinni być uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na dzień 26 lutego 2008 roku i uczestniczyć w tym Zgromadzeniu w celu zgłoszenia swojego kandydata. Lista osób spośród których Minister wybrał kandydatów na członków Rady Nadzorczej PKO BP SA wyłonionych przez komisję, zaakceptowana przez Podsekretarza Stanu MSP i przedstawiona Ministrowi Skarbu Państwa, zgodnie z § 6 zarządzenia nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. znajduje się na stronie MSP.

Pliki do pobrania