Osvedčené postupy

Ako sa bezpečne prihlásiť do iPKO biznes?

Ako bezpečne potvrdiť operácie v iPKO biznes?

FAQ

Aké situácie nahlásiť banke?

Aké nastavenia prehľadávača použiť?

Ak sa pri používaní elektronického bankovníctva stretnete so situáciou, ktorá sa javí ako neobvyklá, podozrivá alebo vzbudzuje Vaše obavy, čo najskôr to oznámte zamestnancovi banky alebo kontaktujte našu infolinku!