Token sprzętowy

Korzystanie z tokena (VASCO DigiPass 270) jest bardzo proste. Każdorazowo, gdy uprawniony użytkownik będzie chciał zalogować się do serwisu internetowego iPKO biznes SK lub wykonać operację, zostanie poproszony o wprowadzenie kodu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa token zabezpieczony jest kodem PIN. W momencie dostarczenia jest to PIN 12345. Przy pierwszym użyciu tokena użytkownik powinien dokonać jego zmiany.

Uruchomienie tokena

Autoryzacja przy użyciu tokena