Raporty branżowe

2018.04.04

Monitoring Branżowy: Deweloperzy mieszkaniowi nadal na fali wznoszącej

Trendy bieżące

Bardzo dobra sytuacja deweloperów mieszkaniowych, w 2017 sprzyjał im wysoki popyt przy rosnących cenach mieszkań, niekorzystny był natomiast narastający wzrost kosztów. Branża odnotowała prawie 900 mln zł zysku netto (vs 700 mln zł w 2016); duże firmy deweloperskie (pow. 49 pracujących) wzmocniły pozycję na rynku – stanowiąc 18% firm ogółem (podobnie jak w 2016) wygenerowały 64% przychodów oraz 70% wyniku netto branży (w 2016 odpowiednio 48% i 39%).

O dużej aktywności deweloperów świadczy wysoki wolumen środków na projekty w toku i dynamiczny wzrost przedpłat klientów. Bank ziemi mniejszy niż w ostatnich latach może oznaczać liczne uruchomione projekty, jednocześnie rosnące nakłady na grunty dużych firm deweloperskich sugerują plany kolejnych inwestycji.

W 2017 deweloperzy wybudowali 59% mieszkań ogółem (51% w budownictwie wielorodzinnym i 8% w jednorodzinnym - od 2018 GUS do mieszkań deweloperskich zalicza także deweloperskie wybudowane w budownictwie indywidualnym). Liczba mieszkań deweloperskich oddanych do użytku w 2017 wyniosła 105,1 tys. (+14,9% r/r).

Monitoring REAS na rynku pierwotnym w 6 największych aglomeracjach sygnalizuje zmniejszenie oferty na koniec 2017 do 48,2 tys. (-8,5% r/r) z uwagi na wysoki popyt, większy niż podaż mieszkań. W 2017 sprzedano rekordowe 72,7 tys. mieszkań (+17,3% r/r).

Perspektywy średnioterminowe 

Nadal korzystne przesłanki dobrej sytuacji deweloperów mieszkaniowych: + popyt wspierany niskimi stopami procentowymi; + gotówkowe zakupy mieszkań; + dobra sytuacja na rynku pracy.

Możliwe wzmocnienie barier działalności deweloperskiej, w szczególności:  – deficyt pracowników i wzrost kosztów wykonawstwa oraz - ograniczenia w dostępie do terenów budowlanych.

Całość raportu w załączonym pliku poniżej.