• Wartość polskiego rynku odzieży i obuwia sportowego, w 2021 wg szacunków Statista wyniosła 659 mln euro (+7,7% r/r). Po spodziewanym osłabieniu w 2022, oczekuje się dynamicznego wzrostu rynku do ok. 1 mld euro w 2026.
  • Według badań GUS wydatki na zakup odzieży sportowej w 2021 poniosło 29,7% gospodarstw domowych. W przeliczeniu na 1 gospodarstwo ponoszące wydatek wyniosły one 509 zł, natomiast na 1 gospodarstwo ogółem 154 zł.
  • W 2021 sytuacja sprzedawców artykułów sportowych była korzystna, znacząco lepsza w porównaniu z 2020. W 1h22 branża kontynuowała wzrost przychodów (+14,2% r/r). Przy kosztach o 14,4% wyższych w porównaniu z 1h21 wynik finansowy zwiększył się o 16,7% r/r. Rentowność sprzedaży netto
    osiągnęła wartość 5,6%. Sytuacja sprzedawców sprzętu sportowego pod względem rentowności była korzystniejsza niż w handlu detalicznym ogółem.
  • W perspektywie najbliższego roku obniżenie realnego funduszu płac w wyniku silnej inflacji oraz zwiększenie obciążeń kredytowych spowodowanych wzrostem stóp procentowych negatywnie przełożą się na sprzedaż detaliczną odzieży sportowej.
  • Przewidujemy osłabienie wyników branży z uwagi na silnie rosnące koszty działalności, w tym przede wszystkim wyższe ceny towarów od producentów i hurtowni, koszty transportu i energii elektrycznej. Swoich szans sklepy sportowe upatrują w zwiększeniu aktywności fizycznej Polaków, którzy są coraz bardziej świadomi znaczenia zdrowego trybu życia.

2022-10-05 wyk1

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj