• Polska należy do światowej czołówki producentów i eksporterów mebli – jest trzecim (po Chinach i Niemczech) eksporterem, z blisko 6-proc. udziałem w światowym eksporcie (wg HS94). W Polsce działa ponad 400 firm meblarskich o zatrudnieniu pow. 50 osób, a blisko2/3 przychodów tych firm generuje sprzedaż zagraniczna, skierowana głównie na rynki Europy Zachodniej. Mimo silnej konkurencji, polscy producenci z powodzeniem budują swoją pozycję na światowych rynkach. W obliczu narastających kosztów produkcji w Polsce, coraz trudniej będzie jednak utrzymać przewagi oparte na korzystnej relacji jakości do ceny, szczególnie względem producentów z państw azjatyckich coraz mocniej zaznaczających swoją obecność na rynkach europejskich, czy innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Konieczne staje się nie tylko eksplorowanie nowych rynków, ale także wyraźniejsze komunikowanie przewag pozacenowych. Nacisk nazrównoważoną produkcję, zarówno w zakresie minimalizacji negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko, jak i dbania o dobre warunki pracy czy społeczną odpowiedzialność może stać się, w naszej ocenie, istotnym czynnikiem umacniającym pozycję polskiego meblarstwa na świecie.
  • Już teraz czynniki ESG (ang. environmental, social, corporate governance) w coraz większym stopniu wpływają na pozycję rynkową firm. Odbiorcy zaczynają pytać o ślad węglowy swoich dostawców i wymagają uwzględniania innych czynników ESG w działalności.  W obliczu bieżącego kryzysu energetycznego, szczególnego znaczenia nabiera dodatkowo minimalizacja kosztów działalności, przede wszystkim energii. Równolegle poszerza się zakres firm zobowiązanych do raportowania niefinansowego – zgodnie z dyrektywą CSRD Parlamentu Europejskiego i Rady, ujawnianie informacji niefinansowych będzie od 2025 obowiązkowe dla wszystkich dużych firm, a od 2026 również dla giełdowych MŚP. Szacujemy, że obowiązkiem raportowania niefinansowego zostanie objętych ok. 110 polskich firm meblarskich.
  • Świadomi tych zmian zapytaliśmy naszych klientów z branży meblarskiej o ich podejście do czynników ESG, z naciskiem na kwestie środowiskowe ujęte w trzech obszarach: energia i emisje, materiały i surowce oraz cykl życia produktów. Wyniki badania są jednoznaczne – zdecydowana większość dużych i średnich deklaruje, że realizacja działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko naturalne należy do priorytetów rozwojowych. W raporcie przyglądamy się bliżej tym działaniom oraz wskazujemy plany firm na najbliższe lata, a także oceniamy podejście firm do raportowania niefinansowego i wskazujemy kluczowe wyzwania.

2022-12-22 wyk1

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj