[Archiwalny] Baligród, woj. podkarpackie, ul. Kazimierza Wielkiego - lokal mieszkalny (78,74 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 listopada 2015r. o godz. 12:20 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego  o powierzchni łącznej 78,74 m.kw. na drugim piętrze, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą, położonego w Baligrodzie ul. Kazimierza Wielkiego 45. Z prawem własności lokalu związany jest udział 612/10000 części w nieruchomości wspólnej -  gruntu w postaci działek nr 599 i 600 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie  do użytku właścicieli lokali. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 161.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  120.750,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 14:00 do 16:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza 38-600 Lesko pl.  Konstytucji 3-go Maja 16 lesko@komornik.pl www.komorniklesko1.pl

 

 

Numer oferty: L/33/N/10/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 120.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie