[Archiwalny] Biała Piska, ul Sikorskiego - nieruchomość gruntowa - I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie WALDEMAR MACIEJCZYK na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2013 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie z siedzibą przy Warszawska 47, 12-200 Pisz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Sikorskiego , 12-230 Biała Piska, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 212 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 045,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 206,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy 94 9364 0000 2002 0011 0927 0001. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie mieszczącym się pod adresem: Warszawska 47, Pisz, 12-200 Pisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie WALDEMAR MACIEJCZYK Kancelaria Komornicza, Warszawska 47, Pisz, 12-200 Pisz tel. 87 4233996 / fax. 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/95836

Numer oferty: L/101/N/09/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 159.045,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka