[Archiwalny] Błonie, woj. mazowieckie, ul. Harcerska - budynek mieszkalny (137,25 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Robert Rokoszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-10-2015 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Harcerska,  05-870 Błonie.

Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi działka nr ew. 39 o powierzchni 275,00m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, 1-rodzinnym, murowanym, 1-piętrowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 137,25m2. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej, poprzez udział w działce nr ew. 36, która jest własnością Gminy Błonie.

Suma oszacowania wynosi 403 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 268 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 45 1050 1924 1000 0090 7312 9638.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Bartniaka 21/23, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Robert Rokoszewski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 38, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (0-22) 465 17 14 / fax.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/243033

 

Numer oferty: L/21/N/10/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 268.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka