[Archiwalny] Borki Wielkie, woj. warmińsko-mazurskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy BISKUPIEC przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Joanna Szulgacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2015r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Mragwoie SIEDZIBA BISKUPIEC; 11-300 Biskupiec ul.Sądowa 8 w sali nr 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki: 25- pow.2,03 ha, 232- o pow.1,50 ha działka zabudowana budynkiem mieszkalnym / o pow. 154,78 m2/ oraz budynkiem gospodarczym / o pow.86,41 m2/., 339 o pow.0,03 ha. OBSZAR 3,5600 HA położonej: 11-300 BISKUPIEC, BORKI WIELKIE, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI wynosi 206 760,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 070,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 676,00zł. Rękojmia powinna być wpłatą na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ CYWILNY 11-300 BISKUPIEC ul.Sądowa 8 pokój numer 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy BISKUPIEC przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Joanna Szulgacz Kancelaria Komornicza ARMII KRAJOWEJ 7/4,11-300 Biskupiec tel. 0 89 715 27 78.

Numer oferty: L/114/N/02/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka