[Archiwalny] Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie, ul. SŁoneczna - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-07-2016r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni 76,7000 m2. z lokalem związany jest   udział we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu do 116/10000 położonej: 78-449 Borne Sulinowo, Słoneczna 1,

UWAGA: Aktualnie lokal jest użytkowany łącznie z sąsiednim lokalem. Ponowne rozdzielenie obu lokali jest nieskomplikowane i może być dokonane poprzez wbudowanie ścianki działowej, której położenie można określić na podstawie rysunku inwentaryzacyjnego znajdującego się w zbiorze dokumentów księgi wieczystej.

Suma   oszacowania   wynosi 189 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 126 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 900,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/305243

Numer oferty: L/8/N/07/16
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 126.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie