[Archiwalny] Brwinów, woj. mazowieckie, ul. Armii Krajowej - lokal użytkowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2016 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy Armii Krajowej 1, 05-840 Brwinów.


Opis :
lokalu mieszkalnego ( prawo własności do lokalu wraz z udziałem 12220/423270 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali) położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal niemieszkalny ( sklep) położony jest na parterze budynku. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu: 122,20 m(2)

Suma oszacowania wynosi 410 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji :: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/275465

 

Numer oferty: L/12/N/02/16
Region:
  • mazowieckie
Cena: 307.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy