[Archiwalny] Brzeszcze, woj. śląskie, ul. Słowackiego - lokal mieszkalny (19,30 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpe w związku z art. 983 kpe, że w dniu 09.06.2014 r. o godz. 13.20 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu s. 206 odbędzie się: druga licytacja praw a własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z wc o powierzchni użytkowej 19,30 m2  wraz z przynależny piwnicą o powierzchni 3,90 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą, wynoszący 232/34736 części, lokal położony jest w Brzeszczach   przy   ul.  Słowackiego 7    i   prowadzona   jest   dla   niego   księga   wieczysta   w   Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 33.800,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 5.070,00 zł

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000 9502 0063 4618  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nic będzie przyjmowane. Elaboral szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość można oglądać w miejscu jej położenia w dniu 02.06.2014 r. w godz. 10.00 - 10.15. Dodatkowa informacje można uzyskać pod numerem: 033-842-25-68, 0-792 525-276 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl,www.domaukcyjny.wroc.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia l icytacji i przysądzenia na własność na rzecz, nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów' razem z nią zajętych.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu mgr Małgorzata Boeinga - Szot ul.Łukasicwicza 4 32-600 Oświęcim   tel. 033-842-25-68 033-844-41-06.

Numer oferty: L/29/N/03/14
Region:
  • śląskie
Cena: 33.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie