[Archiwalny] Budy Barcząckie, woj. mazowieckie, ul. Długa - budynek mieszkalny (136,84 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Długa, Budy Barcząckie, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 136,84 m 2 Działka o powierzchni 0,7953 ha w kształcie prostokąta, szerokością przylega do ulicy o nawierzchni asfaltowej. Działka ogrodzona posiada przyłącze elektryczne, wodociągowe z sieci wiejskiej i lokalną kanalizację. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Suma oszacowania wynosi 550 230,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 366 820,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 023,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic Kancelaria Komornicza, Kazikowskiego 25, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 257592854 / fax. 257592854.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/228773 

http://otodom.pl/licytacja-domu-z-dzialka-minsk-mazowiecki-id39258890.html

http://mazowieckie.domiporta.pl/nieruchomosci/sprzedam-dom-budy-barczackie-dluga-136m2/140056177?clicksource=standard

 

Numer oferty: L/100/N/06/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 366.820,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka