[Archiwalny] Cegielnia, gm. tarłów, woj. świętokrzyskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Kancelaria Komornicza w Opatowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opatowie z siedzibą przy Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Cegielnia , 27-515 Tarłów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w m. Cegielnia gmina Tarłów, dla której urządzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu. Nieruchomość położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej. Składa się z n/w działek stanowiących jedną zintegrowaną całość. - Działka nr ewid. 483/2 o pow. 0,22 ha stanowiąca: - grunty zakrzewione Lz-RVI o pow. 0,18 ha; lasy Ls VI o pow. 0,04 ha. W kształcie trójkąta niezabudowana, jednym z boków przylega do w/w drogi. - Działka nr ewid. 484/1 o pow. 0,50 ha stanowiąca: użytki rolne zabudowane. - Działka nr ewid. 483/4 o pow. 0,8812 ha stanowiąca: użytki rolne zabudowane. W/w działki ogrodzone z ogrodzeniem z siatki metalowej, w części ze sztachet drewnianych na podmurówce. Teren działek nr ewid. 483/4 i 484/1 w części utwardzony i użytkowany jako plac manewrowo-składowy. Uzbrojenie w/w działek nr ewid. 483/4 i 484/1 to: energia elektryczna, woda z sieci i kanalizacja z własnym szambem. Zabudowa w/w 2-ch działek to: na działce nr ewid. 483/4:- Budynek garażowy w zabudowie ciągłej. Jest to budynek o konstrukcji murowanej z dachem drewnianym dwuspadowym kryty blachą, bez stropu. W budynku znajdują się 2 pomieszczenia garażowe w tym jedno z kanałem rewizyjnym. Wyposażony w dwie bramy garażowe i jedne drzwi typowe metalowe z wejściem do garażu. Okna stalowe, okratowane. Obustronnie budynek otynkowany. Powierzchnia zabudowy - 182,00 m2.- Budynek administracyjno-socjalny. Jest to budynek wolnostojący, jednopiętrowy w pełni podpiwniczony. Ściany murowane, dach drewniany, czterospadowy, kryty eternitem. Stropy i schody betonowe. W budynku znajduje się: w podpiwniczeniu: pomieszczenie kotłowni, pomieszczenie na opał oraz pomieszczenie gospodarczo-magazynowe, aktualnie nie użytkowane. Stolarka drzwiowa i okienna zdewastowana, posadzki wymagają remontu. Na parterze: - pomieszczenie biurowe, korytarz, łazienka z wc oraz pomieszczenie po byłym sklepie i kasie. Stolarka okienna i drzwiowa typowa. Na piętrze: wydzielony lokal mieszkalny oraz inne pomieszczenia, aktualnie nie są użytkowane i wymagające remontu. W części bez posadzki i bez stolarki drzwiowej. Powierzchnia zabudowy - 208,00 m2, powierzchnia użytkowa - 353,60 m2, kubatura 1958,00 m2. Na działce nr ewid. 484/1 oraz w części na działce nr ewid. 483/4:- Budynek produkcyjno-magazynowy. Jest to budynek wolnostojący, parterowy o konstrukcji żelbetonowej z wypełnieniem ścian murem z pustaków. Stropodach z płyt stropowych, kryty papą. Konstrukcja 3-nawowa. Posadzki betonowe. Środkowa nawa umożliwia przejazd, ściany czołowe wyposażone są w bramy stalowe wielkowymiarowe. Połowa bocznej nawy to wydzielone ściankami działowymi pomieszczenie produkcyjno-warsztatowe. W drugiej nawie od czoła znajduje się pomieszczenie socjalne. Budynek wyposażony jest w energię elektryczną, wodę i c.o. z własnej kotłowni, kanalizacja z własnym szambem. Powierzchnia zabudowy 1063 m2, kubatura 4623 m2.

Suma   oszacowania   wynosi   963 800,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 722 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 380,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 76249000050000450099056477.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opatowie

Bartłomiej Szyszka

Kancelaria Komornicza, ul. Żeromskiego 1, Opatów, 27-500 Opatów

tel. 158684095 / fax. 158684095

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72424

 

 

Numer oferty: L/121/N/01/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 722.850,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny