[Archiwalny] Cięcina, woj. śląskie - nieruchomość zabudowana, (udział), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24.04.2015 o godz.12.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu sala nr 46 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości w postaci udziału w wysokości 1/8 części w nieruchomości położonej w Cięcinie: działki 1139, 1141, 1301/9, 1307/4, 887/4, 1344/9 o łącznej powierzchni 0,3789 ha. Działka nr 1301/9 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, 2-kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Działka nr 1307/4 zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Nieruchomość posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Żywcu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 330.318,00 zł. Wartość udziału dłużnika wynoszącego 1/8 części oszacowana jest na kwotę 41.290,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 27.526,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 4.129,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzający licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika 18124048811111000053338332. Sprzedaż nie jest objęta podatkiem YAT.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski ul. Kościuszki 42/3 , 34-300 Żywiec tel. 033 867-46-45 e-mail:zywiec2@komornik.pl

 

Numer oferty: L/7/N/04/15
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka