[Archiwalny] Czarna, woj. podkarpackie, ul. SPółdzielcza - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2016 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 Dębica, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego przy Spółdzielcza , 39-215 CZARNA. 

Działka nr 920 o pow. 0,1800 ha zabudowana jest budynkiem handlowym. Poddasze budynku miało być wykorzystywane na cele mieszkaniowe. Prace adaptacyjne zostały rozpoczęte i wstrzymane w ich początkowej fazie. Wykonana została konstrukcja i pokrycie dachu blachą, zaś wewnątrz rozpoczęte prace przy ściankach działowych. Budynek posiada dwie pełne kondygnacje oraz opisane powyżej poddasze, które w obecnym stanie nie nadaje się do wykorzystania. W najniższej kondygnacji znajduje się część mieszkalna, pomieszczenie garażowe, kotłownia, łazienka, i WC. Druga kondygnacja służyła do wykonywania działalności usługowej. Znajdują się w niej pomieszczenia umożliwiające wykorzystanie lokalu m.in. w celach gastronomicznych. Ogrzewanie budynku zasilane jest pieca na paliwo stałe znajdującego się w kotłowni. Na budynku zainstalowane są kolektory słoneczne. Budynek posiada przyłącz sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci teletechnicznej, która aktualnie jest nieczynna. Przez działkę przebiega gazociąg i kanalizacja deszczowa. Na działce znajduje się przepompownia ścieków. Budynek ocieplony styropianem i zewnątrz posiadający nową elewację. Stolarka okienna z PCV. Budynek został wybudowany w 1980, zaś w latach 2007-2008 został odnowiony. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 183 m2.

Suma oszacowania wynosi 431 419,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 323 564,25 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/272478

 

Numer oferty: L/49/N/02/16
Region:
  • podkarpackie
Cena: 323.564,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny