[Archiwalny] Czarnuchowice-Zabrzeg, woj. śląskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Tychach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art.955 kpc, że w dniu 04-12-2013 o godz. 15:00w w budynku Sądu Rejonowego w Tychach z siedzibą przy Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój 108 A, odbędzie się licytacja: nieruchomości położonego w miejscowości Czarnuchowice-Zabrzeg przy ul. Dyrdy  posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Tychach.  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 335 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3sumy oszacowania tj. kwotę 223 333,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według przepisów prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Joanna Kowalska Kancelaria Komornicza ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy tel. 32 780 30 90 / fax.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102174

 

Numer oferty: L/3/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 223.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka