[Archiwalny] Czerniejewo - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,  że w dniu 28-01-2016 roku o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 10, 62-200 Gniezno, blok B sala nr 49 odbędzie  się druga licytacja nieruchomości położonej Kraszewskiego,  62-250 Czerniejewo. 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 287 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 191 633,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 745,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Gnieźnie 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/268255

Numer oferty: L/1/N/01/16
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 191.633,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka