[Archiwalny] Częstochowa, woj. śląskie, ul. Warszawska - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05-03-2014 r. o godz. 09:20 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości opisanej jako : nieruchomość gruntowa - udział w nieruchomości po 1/2 cz . położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Warszawska,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.229.100,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 819.400,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: CITI HANDLOWY O/OPOLE 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 PLN w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 122 910,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację(przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn.sądową XVCo 8389/12. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytację dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika do wglądu w dni powszednie od godziny 08:00 do godziny 13:00.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 40 ( (34) 324-26-56 FAX7 (34) 360-58-55 8 czestochowa.zajac@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119220

Numer oferty: L/174/N/01/14
Region:
  • śląskie
Cena: 819.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka