[Archiwalny] Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, ul. Armii Krajowej, budynek usługowo-magazynowy, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Dąbrowie   Górniczej   Piotr   Nowerski   na   podstawie art. 953 kpc w zw. z art.983 podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12 maja 2015r o godz. 09:00 w sali nr 124 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 3 559 m2 położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Armii Krajowej obrębie ewidencyjnym Ząbkowice. Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem usługowo - magazynowym o powierzchni 484, 57 m2 oraz jednokondygnacyjnym budynkiem hali magazynowej w budowie o projektowanej powierzchni 964, 13 m2.Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza teren nieruchomości oznaczony został symbolem 3U - teren usług różnych. 

Suma oszacowania wynosi 973.000,00 zł(brutto), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 648.666,66 zł(brutto). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest  złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę w wysokość  97.300,00 zł. 

Na rzecz nabywcy może zostać wystawiona faktura VAT dokumentująca sprzedaż nieruchomości. Rękojmię należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu w siedzibie kancelarii komorniczej przy ul. 3-go Maja 14 w Dąbrowie Górniczej(kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 w środę do godziny 16:00)lub wpłacić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Piotra Nowerskiego nr 83105012721000009068724450 ING Bank Śląski SA. Przystępując do licytacji należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 

Nieruchomość można oglądać w dniach od 07 maja 2015r. do 08 maja 2015r.po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta postępowania egzekucyjnego dnia 27 kwietnia 2015r.będą przekazane do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej Wydział I Cywilny gdzie będą do wglądu od 27 kwietnia 2015r. do 12 maja 2015r.W kancelarii Komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego nieruchomości

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Piotr Nowerski

Kancelaria Komornicza, 3-go Maja 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 322641010 / fax. 322604433

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/184428

Numer oferty: L/95/N/04/15
Region:
  • śląskie
Cena: 648.666,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny