[Archiwalny] Dębowa Góra, woj. łódzkie - droga dojazdowa (udział), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2015 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości położonej przy Dębowa Góra, 96-100 Skierniewice.

 Suma oszacowania wynosi 44 230,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 172,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 423,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Skierniewice 59 10204580 0000 1402 0045 8810.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska Kancelaria Komornicza, Strykowska 21, Skierniewice, 96-100 Skierniewice tel. 46 832 10 07 / fax. 46 832 10 07.

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250846

Numer oferty: L/26/N/11/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 33.172,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka