[Archiwalny] Derło Gmina Rokitno i Błonie Gmina Janów Podlaski, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, działki, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz zawiadamia na podstawie art. 952, 953, 954 kpc, że w dniu 2015-09-14 o godzinie 14;30 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się: pierwsza licytacja  nieruchomości opisanej jako grunt różnego rodzaju i zabudowania położonej w miejscowości Derło Gmina Rokitno i Błonie Gmina Janów Podlaski składającej się z działek o numerach ewidencyjnych:

-  555 o powierzchni 0,48 ha oszacowana na kwotę: 5.430,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 4.072,50 zł.

-  584 o powierzchni 0,31 ha oszacowana na kwotę: 3.510,00 zł.Cena wywoławcza wynosi: 2.632,50 zł.

-  606o powierzchni 0,48 ha oszacowana na kwotę: 5.430,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 4.072,50 zł.

-   947 o powierzchni 5,92 ha (działka stanowi zabudowane siedlisko oraz grunt omy) oszacowana na kwotę: 479.900,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 359.925,00 zł.

-  561 o powierzchni 0,27 ha oszacowana na kwotę: 3.060,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 2.295,00 zł.

-  590 o powierzchni 0,05 haoszacowana na kwotę: 570,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 427,50 zł.

-  612 o powierzchni 0,26 ha oszacowana na kwotę: 2.940,00 zł.Cena wywoławcza wynosi: 2.205,00 zł.

-  949 o powierzchni 2,75 ha oszacowana na kwotę: 63.280,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 47.460,00 zł.

-  635 o powierzchni 0,21 ha oszacowana na kwotę: 2.380,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 1.785,00 zł.

-  464/2 o powierzchni 2,58 ha oszacowana na kwotę: 37.300,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 27.975,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na dzień przed terminem licytacji w Kancelarii Komornika w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/9 w gotówce lub na konto bankowe Komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przy licytacji będą zachowane warunki licytacyjne o ile dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz  ul. Sadowa 11-21/9, 21-500 Biała Podlaska tel.: 83 3426891 mail: biala.podlaska1@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/39/N/08/15
Region:
  • lubelskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka