[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego przy ul Zubrzyckiego w Sycowie woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2013 o godz. 13:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, sala nr 24 odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości  położonej przy Zubrzyckiego , 56-500 Syców, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Jest to działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym. Działka o pow. 0,0508 ha. Do nieruchomości doprowadzone elementy sieci: elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny. Pow. zabudowy bud. 107,0 mkw. Pow. użytkowa bud. 154,3 mkw. Dodatkowymi pomieszczeniami są dwa pomieszczenia gospodarcze w piwnicy o pow. 21,9 mkw. 

Suma oszacowania wynosi 260 176,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 173 450,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 017,60 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 4D, Oleśnica, 56-400 Oleśnica, tel. 717400045 / fax. 0717345495

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76015 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 173.450,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka