[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Tarnowiec gmina Zawonia woj. dolnośląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Małgorzata Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2013 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Trzebnicy, ul. Parkowa 4/sala nr 1, 55-100 Trzebnica odbędzie się druga licytacja nieruchomości,  położonej przy Tarnowiec,  55-106 Zawonia, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest zabudowana działka gruntu nr 82/10 (AM-1) o powierzchni 0,09ha, oznaczona w ewidencji symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane (budynek jest nieujawniony), położona w: Tarnowiec, gmina Zawonia, powiat trzebnicki. Działka o kształcie prostokątnym, z wystawą wschodnią. Jej teren jest płaski, lekko opadający od ulicy, nieutwardzony – porośnięty trawą, z pojedynczymi drzewkami iglastymi od frontu. Działka z trzech stron ogrodzona jest siatką metalową na stalowych słupkach osadzonych w betonowej podmurówce (brama wjazdowa z kształtowników stalowych, furtka zdemontowana). Od strony południowej ogrodzenia brak. Działka posiada przyłącze wodociągowe do lokalnej sieci i przyłącze energetyczne oraz wyposażona jest w osadnik na nieczystości. Otoczenie – podobne nieruchomości, pola uprawne, w pobliżu szkoła i hala sportowa. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (do wykończenia) posadowionym frontem 8m od ulicy. Jest to 25letni, wolno stojący, niepodpiwniczony, piętrowy budynek mieszkalny z poddaszem nieużytkowym (strych), przekryty dachem dwuspadowym. Bryła budynku regularna, rzut przyziemia kwadratowy. Od strony północnej do ściany budynku dostawiony został niewielki parterowy drewniany budynek gospodarczy. Budynek został wzniesiony według typowego projektu powtarzalnego opracowanego przez Terenowy Zespół Usług Projektowych w Trzebnicy. W zamyśle Inwestora miał on spełniać potrzeby mieszkaniowe dwóch rodzin, które miały dysponować dwoma samodzielnymi lokalami na parterze i piętrze. Budynek został wykonany systemem gospodarczym w technologii tradycyjnej, z użyciem materiałów spełniających normy techniczne i eksploatacyjne z końca lat 80 XX w. Jest on murowany z bloczków żużlobetonowych, betonu komórkowego oraz cegły ceramicznej. Przekryty jest dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blachą trapezową. Stolarka okienna – drewniana (okna warszawskie), parapety wewnętrzne – drewniane, zewnętrzne – betonowe; stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne typu Stolbud; drzwi zewnętrzne wejściowe – drewniane płytowe. Strop – monolityczny, żelbetowy, posadzki – płytka ceramiczna (hall, przedpokój, kuchnia, spiżarka i łazienka w parterze), podłogi – panele (tylko parter), schody wewnętrzne żelbetowe (niewykończone). Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Tynki wewnętrzne – wapienne kat. III. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wody bieżącej – z lokalnego wodociągu; wody ciepłej – z wymiennika ciepłej wody użytkowej; ogrzewczą – instalacja c.o. zasilana piecem na paliwo stałe (grzejniki blaszane, na piętrze zdemontowane); kanalizację sanitarną – odprowadzenie do własnego osadnika na nieczystości; elektryczną – siły, oświetlenia i gniazd wtyczkowych; wentylacyjną – grawitacyjną, nawiewno – wywiewną. Dane ogólne (określone na podstawie projektu) pow. zabudowy: 117,69m2; pow. całkowita:219,72 m2; kubatura:672,00m3. Budowę budynku rozpoczęto w 1986r. na podstawie decyzji Naczelnika Gminy Trzebnica Nr 8380/3/86 z dnia 5 lutego 1986r. zatwierdzającej „plan realizacyjny zagospodarowania terenu i inwestycji budowy budynku mieszkalnego”. Budynek został zasiedlony pod koniec lat 80 XX w. ale do dziś nie został zgłoszony do użytkowania. . Przeprowadzone przez biegłego oględziny nieruchomości wykazały zużycie techniczne budynku na poziomie około 20%, skutkiem czego jego stan określono jako zadowalający. Budynek wymaga przede wszystkim modernizacji instalacji ogrzewczej (wymiana pieca c.o. montaż grzejników na piętrze) oraz konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu. Przeznaczenie w planie miejscowym: Uchwałą nr III/15/2006 z dn. 22.12.2006r. Rada Gminy Zawonia (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2007r., Nr 42, poz. 437) zakwalifikowała tereny, na których położona jest wyceniana nieruchomość, jako „tereny zabudowy wielofunkcyjnej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej”. Oględziny nieruchomości przeprowadzone przez biegłego w dniu 18 listopada 2011r. wykazały, że jest ona wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Suma oszacowania wynosi 357 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 238 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Trzebnica 66 10205297 00001802 00025452.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika  Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Małgorzata Garczyńska Kancelaria Komornicza, Obrońców Pokoju 39/2, Trzebnica, 55-100 Trzebnica tel. 71 312 03 68 / fax. 71 312 03 68

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/77106 

 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 238.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka