[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego w woj. Jaworzynka woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23 kwietnia 2013r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 , sala nr 101 odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości: działka nr 1932 o pow. 1188 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 135,13 m2 położona w miejscowości Jaworzynka b/n (obok nr 763) posiadającej księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 221.289,00 zł. Cena wywoławcza - 2/3 wartości oszacowania 147.526,00 zł. Rękojmia - 22.128,90 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie SR w Cieszynie rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu : Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr 77 1130 1091 0003 9085 3090 0001

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka, TEL. 033 851-21-29 E-MAIL:CIESZYN2@KOMORNIK.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/58224

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 147.526,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom