[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiełły w Ostródzie woj. warmińsko-mazurskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2013 o godz. 09:00 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr X odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy ul. Jagiełły 2A, 14-100 Ostróda, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny wraz z udziałem we współwłasności gruntu, położony na parterze w budynku wielolokalowym w Ostródzie,przy ul.Jagiełły 2A. Lokal stanowi odrębną własność o powierzchni użytkowej 48,2m2 (przedpokój,kuchnia,łazienka,WC i trzy pokoje oraz balkon).Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,6m2.Stan techniczny budynku-dobry,standard wykończenia i wyposażenia lokalu-dobry. Media: energia, elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, centralne ogrzewanie. Lokal nie jest zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 161 640,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 760,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 164,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/88442

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 107.760,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie